Effektivisering av koncern- och managementrapportering i FPM (Unit 4)

Utmaning


Bolaget omsätter 7,2 miljarder, är börsnoterade på Nasdaq och finns i länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland.

Koncernfunktionen hade sidorapportering i Excel (RFC, country pack, säljstatistik) utanför koncernredovisningssystemet FPM som länderna rapporterade månadsvis.

Datalagring fanns i flera Excelark och i FPM. Ej kontroll på siffrorna i Excel.

Siffrorna från olika Excelark och FPM sammanställdes i Master Excelark - graferna till Styrelserapporten var byggda utifrån Master Excel

Uppdrag


Meritminds övergripande uppdrag var att ta bort sidorapportering i Excel, importera, lagra data samt bygga grafer till styrelserapporten direkt i koncern-redovisningssystemet FPM.

Uppdraget var uppdelat i fem delprojekt som Meritmind drev tillsammans med länderna, totalt 31 projektdeltagare.

Delprojekten innefattade: uppdatera definitioner för funktionsmappningen i den operationella RR samt produkt- och kundsegment i säljstatistiken, styrningen av produktionsresultatet, ta fram ny forecast mall för RR, BR och säljstat samt bygga grafer i FPM för styrelserapporten samt kvalitetssäkra historisk data 2 år bakåt i tiden.

Förbättring


All rapportering sker direkt till FPM (utfall, rullande prognos, sälj statistik) och minskar rapporteringstid för länderna

Ny prognosmall RR, BR, säljstat som matchar utfall

Kvalitetssäkrad historisk data samt datalagring i FPM.

Tydliga definitioner för funktionerna för den operationella RR, säljstat och nyckeltal

Resultatet för respektive produktionsanläggning visar avvikelsen mot standard-kostnaden i FPM

Graferna till styrelserapporten tas fram direkt från FPM och spar därmed mycket tid.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan