Fastighetsbolag - Upphandling och implementering av BI-stöd

Utmaning


Bolaget har behov av ett budget- och uppföljningsverktyg för organisationen för att få till effektivare processer för budget- och prognosarbete.

Ca 50 chefer och projektledare är inblandade i processen vilket innebär att det ska vara ett enkelt verktyg att arbeta i.

Få till en transparant process där cheferna är involverade.

Uppdrag


Meritminds uppdrag var att genomföra en initial urvalsprocess där förfrågan skickades till 7 st leverantörer.

Urval och selektering av de offerter som kom in

Valet föll på Hypergene och Meritmind fick sen uppdraget att vara bolagets projektledare för implementeringen av BI-stödet.

Förbättring


Bolaget fick en effektiv och transparent upphandling med ett välgrundat beslutsunderlag

Det finns nu enhetliga arbetssätt där ansvariga roller i verksamheten arbetar aktivt med planering och uppföljning

Minskad administration och ökad inre effektivitet inom planering och uppföljningsprocesserna

Chefer ges möjlighet att ta ansvar för ekonomi och verksamhetens olika mål

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan