Fastighetsbolag - Workshop & upphandling Robotisering

Utmaning


Bolaget bygger hus där allt som kan mätas loggas och sparas. Bolaget har en målsättning om att processa och nyttja den informationen och data framöver med hjälp av bl.a. RPA

Ekonomifunktionen är fylld av manuella, tråkiga, repetitiva och relativt tidskrävande uppgifter.

Bolaget ser utmaningar framöver att attrahera ny personal om arbetsuppgifterna baseras på processer som är ”gamla”, manuella och tråkiga.

Ingen i organisationen har tidigare erfarenhet av RPA.

Uppdrag


Meritminds roll var att genomföra en workshop på ekonomiavdelningen för att höja kunskapsnivån om RPA och att lyfta processer som kan vara möjliga att robotisera.

I uppdraget låg även att initiera arbete med ständiga förbättringar där RPA är ett av verktygen.

En övergripande utvärdering av prioriterade processer

Upprättande av projektdirektiv

Upphandlingsunderlag & genomförande av upphandling av konsulthjälp från mjukvaru-leverantörer/programmerare

Förbättring


Bolaget har nu ökad kunskap om RPA på ekonomiavdelningen

Det finns förståelse för arbetsgången i RPA-projekt och hur kartläggning samt utvärdering av processer går till.

Det har skapats förståelse för vikten av arbete med ständiga förbättringar även utanför RPA-projektet

Länkat ihop IT-avdelningen med Ekonomiavdelningens RPA-initiativ för att säkerställa lyckad framdrift

Upphandlingen resulterade i avtal med en mjukvarukonsult

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan