Finance Transformation – Closing & Reporting process

Utmaning


Koncernen har ett Shared Service center för Finance och de olika affärsområdena AO) använder det på olika sätt, vissa delar inte alls.

Gränssnitten och ansvarsfördelning mellan AO och Shared service ser olika ut för alla AO.

Roller och ansvar inom Financial och Business Control ser också olika ut för respektive AO.

Detta gör att även om Closing processen inom resp AO fungerar bra och levererar rätt saker så uppnår man inte full effektivitet på koncernen som helhet.

Uppdrag


Kartlägga hur processen och roller fungerar idag, och var de största effektiviserings-potentialerna finns.

Fastställa hur den övergripande fördelningen mellan AO, Shared service och även Group reporting borde se ut och borde fungera framåt.

Ge förslag på förändringar i Finance organisationen för ökad effektivisering och för att frigöra tid för Business control.

Implementeringsplan.

Förbättring


Vårt förslag på framtida läge:

  • Fortsatt införande av Shared services men utöka dess scope till att inbegripa Financial Control.
  • Sätta en tydlig vision och direktiv vilken ansvarsfördelning som ska gälla och se till att den införs.
  • Flytta roller inom Financial Control till Shared Service och öka fokus i AO på Business Control.

Vi lade stort fokus i slutrapporten på tydligt ledarskap och målbild för att lyckas. Den innehöll även en tydlig steg-för-steg plan för att säkerställa enhetlighet i ansvar och gränssnitt.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan