Genomlysning ekonomistyrning på Mätteknikbolag – Ekonomistyrning, modeller och implementering

Utmaning


En genomlysning av dotterbolaget i koncern inriktad på mätteknik.

Behov av förbättrad ekonomistyrning och analys.

Olika lönsamhetsmått påverkar löpande affärsbeslut beroende på projekt- eller bolagsnivå.

Behov av effektiv styrning av kassaflöde samt identifiera risker med bundet kapital i längre projekt med olika betalningsterminer.

Analysera modell för priskalkylering och utökat behov av förbättrad projektstyrning.

Uppdrag


Meritminds uppdrag var att genomföra en genomgång av nuvarande ekonomistyrning och ta fram förbättringspotential inom området.

Arbetet genomfördes via:

  • Intervjuer med samtliga i ledningsgruppen samt ekonomifunktionen.
  • Genomgång av nuvarande processer kring ekonomi och rapportering.
  • Förankring av Meritminds förslag i bolagets ledning.
  • Nya rapporeringsmodeller och templates för budget och prognos.

Förbättring


Förslag på förbättrad månadsrapportering.

Förslag på ny tjänst i ekonomiorganisationen.

Förslag på modeller för löpande uppföljning av lönsamhet i projekt.

Implementera tydliga och återkommande prognosmodeller för intäkter och marginaler.

Riskmedvetenhet avseende kundfordringar.

Implementera regelverk och metod för projektavräkning.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan