Införande av kontroller i ekonomifunktionens viktigaste processer

Utmaning


I moderbolagets revisioner upptäcktes det att ekonomifunktionen i Sverige saknade kvalitetskontroller i sina viktigaste processer

De hade vid tidpunkten ett 70-tal rutiner dokumenterade. Dessa hade ingen ägare, och var inte uppdaterade sedan länge

Ekonomifunktionen var underbemannad och saknade tydliga roller

Uppdrag


Meritminds uppdrag var att identifiera vilka kontroller som krävdes för viktigaste processerna.

Med hjälp av tillsatta processägare så kartlagdes nuläget av vardera process. Med det som grund kunde Meritmind identifiera vart kontroller saknades.

Uppdraget startade med utbildningar kring processorientering och fortsatte sedan med interjuver med processägare och övriga funktioner som var involverade.

Förbättring


Bolaget gick från 70 rutiner till att ha tydliga processägare på de 20 viktigaste processerna.

Med ett tydligt ägarskap och en tydlig process, kunde bolaget sedan införa checklistor och kontroller.

En ytterligare förbättring är att det vid framtagandet av processerna upptäcktes både brister och risker som processägaren sedan kunde åtgärda.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan