Koncern inom tillverkningsindustrin – workshop robotisering

Utmaning


Koncernen har låg kunskapsnivå om automatisering/RPA inom ekonomiområdet i organisationen bland ledande befattningshavare runt om i världen.

Koncernen saknar samstämmiga processer och arbetar i olika ERP-system. Inrapportering sker till gemensamt konsolideringssystem på olika mer eller mindre manuella sätt.

Uppdrag


Meritminds uppdrag var att genomföra en 2h lång workshop på engelska i syfte att höja kunskapsnivån om automatisering.

Förklara vad RPA är men också vad det inte är samt hur de kan leda till effektivisering.

Leda arbetet med att identifiera processer inom koncernen som skulle kunna robotiseras.

Förbättring


Koncernens ekonomiorganisationen har ökat kunskapen om

Det har skapats förståelse för arbetsgången i RPA-projekt och hur kartläggning samt utvärdering av processer går till.

Det finns nu förståelse för vikten av arbete med ständiga förbättringar även utanför RPA-området.

Det finns nu en första backlog med processer som skulle kunna robotiseras eller effektiviseras på annat vis.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan