Processoptimering & kravspecifikation gällande systemstöd

Utmaning


Systemstödet för redovisning, rapportering och prognos består av flertalet produkter som ej längre kommer att supportas av systemleverantören.

De nuvarande rapporterings- och prognosprocesserna upplevs som ineffektiva.

Uppdrag


Identifiera förbättringspotentialer inom rapporteringsprocessen (redovisning och bokslut) samt inom prognosprocessen.

Dessa förbättringspotentialer ska utgöra behov och krav på nya systemlösningar inom både rapportering och planering så att processerna kan snabbas upp och därmed skapa mer utrymme för analys.

Uppdraget genomfördes huvudsakligen genom intervjuer.

Förbättring


Effektivare arbetsprocesser inom ekonomistyrningen.

En gemensam bild för de på ekonomiavd var utmaningarna finns.

Underlag till kommande kravspec. för systeminförande av ekonomi-och planering, rapporterings verktyg.

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan