Telekombolag - Finansiell integration av två bolag vid ett förvärv

Utmaning


Ett bolag förvärvade ett annat bolag i januari 2018. Det förvärvade bolaget omsätter ca 400 MSEK, har ca 110 anställda med huvudkontor i Stockholm.

Det förvärvade bolaget var ett nystartat bolag som i sin tur förvärvat två verksamhetsområden från ett bolag via en inkråmsöverlåtelse, de finansiella flödena

var inte fullt ut inflyttade i det nystartade bolaget vilket medförde risk för fördröjning.

Det nystartade bolaget köpte en stor mängd tjänster från sin tidigare ägare via ett s k TSA-avtal, en organisation det förvärvande bolaget inte styrde över.

Uppdrag


Det förvärvade bolag hade tolkat TSA-avtalet så att de endast skulle sköta den löpande bokföringen till ett visst datum, de ansåg inte att de skulle lämna ifrån sig kunskaper till ny organisation.

Meritminds uppdrag var att integrera det förvärvade bolagets processer finansiellt in i det förvärvande bolaget.

Lyfta över ansvaret för att sköta den löpande redovisningen och rapporteringen.

Lyfta in redovisningen in i IFS från Navision.

Förbättring


Leverantörsreskontra, anläggningsredovisning, löneredovisning samt huvudbok lyftes över och startades upp i IFS.

Kundreskontran fick leva kvar i sitt gamla system Navision då order, avtal- och fakturering inte hann lyftas över till förvärvande bolagets processer (drevs i annat projekt) i den tighta tidplanen för projektet. Fillösning för att migrera bokföring från kundreskontra Navision till IFS togs fram.

Ansvaret för redovisningen lyftes över till Financial Shared Service Center i Uppsala

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan