Vitvarutillverkare - Implementering av Centre of Excellence Financial Planning & Analysis

Utmaning


Bolaget har beslutat att skapa ett FP&A CoE, men man behöver definiera en ledningsprocess samt struktur och riktlinjer för verksamheten i form av principer och metoder mm

Det finns behov att förtydliga förväntningarna på medarbetarna i teamet.

Det finns behov av att tydliggöra gränssnitt mot organisationen och förväntningar på nyckelpersoner och andra intressenter.

Uppdrag


Meritminds uppdrag var:
Planering av kick-off och implementation av FP&A CoE med en kommunikationsplan för organisationsförändringen med roller och ansvar

Dokumentation av arbetssätt, metoder och verksamhetsmodell

Arbete med att förankra roller och ansvar i teamet och gränssnitt mot beställarorganisationen

Förbättring


Bolaget fick en väl genomförd implementation av FP&A CoE som gjordes i början på 2018.

Fokus på standardisering och automatisering av rapporter har gjort att bolaget sparar tid och resurser

Det har skett en reducering av personberoende

Det har skapats en talangpool med kompetenta medarbetare i teamet

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan