Genom Finance Transformation ökar du både affärsnyttan och kostnadseffektiviteten

 

Upplever ni också ett ökat tryck från verksamheten på ökat stöd? Kanske genomgår företaget en stor förändring mot en mer digitaliserad affärsmodell? Kommer det krav på kostnadsbesparingar eller det är förvärv på gång som ni inte mäktar med att integrera utan att öka på kostymen?

Det finns många anledningar till att man som CFO måste se över om den egna ekonomifunktionen är rätt organiserad, effektiv och vad man tillför verksamheten för värde. Ofta räcker det att göra mindre förändringar i process, system eller roller & ansvar men ibland behöver man ta ett större grepp och se över helheten. Att göra en större transformation innebär att förflytta hela sin verksamhet från ett läge till ett annat och handlar förutom det som nämnts, också mycket om kultur och ändrat mindset.

Vi hjälper er att förändra helheten.

Från att ta fram ekonomifunktionens vision och mål, till att genomföra nödvändiga förändringar i styrmodell, organisation, processer och system.

Vår styrka är att vi även kan detaljerna från praktisk erfarenhet och vi arbetar med förändringsledning tillsammans med er igenom hela projektet.

 

Vad kan Transformationen omfatta?

 

checkbox Ekonomifunktionens operativa modell;

  • Hur ska vi vara organiserade?
  • Ska vi använda oss av out-sourcing partner(s), egna centrala supportfunktioner och/eller decentralisering?
  • Vilka roller, ansvar och kompetenser finns?

checkbox Är vi skalbara för tillväxt?

checkbox Behöver vi digitala medarbetare?

checkbox Effektiva processer och system – gör vi rätt saker på rätt sätt?

checkbox Har vi rätt system för våra behov?

checkbox Är vi tillräckligt homogena i processer och system för ökad digitalisering?

checkbox Business Control kontra Financial Control;

  • Rätt roller och rätt kompetenser?
  • Ger Business Control tillräckligt med stöd?
  • Kan vissa arbetsuppgifter lyftas bort från dem?
  • Har våra controllers mandat och verktyg att ta en större roll?

checkbox Fungerar vår styrmodell och ger den rätt incitament?

checkbox Är vi en organisation som arbetar med ständig utveckling och där medarbetarna tar egna initiativ?

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.