I huvudet på en CFO: Meritminds nytillträdde CFO spanar mot framtiden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Jörgen Finbom tillträdde jobbet som CFO på Meritmind i slutet av april. Här berättar han hur det var att börja ett nytt jobb mitt i brinnande Coronakaos och vad han tror krävs för att lyckas som CFO i framtiden.

Hur var det att börja ett nytt jobb som CFO mitt i Coronakaoset?

Det var lite speciellt. Framförallt eftersom kontoret var ganska tomt. Många av mina nya kollegor träffade jag bara via Teamsmöten till att börja med. Men det har fungerat förvånansvärt bra trots allt. På grund av hur Corona även påverkar ekonomin gällde det att snabbt sätta sig in i verksamheten och förstå i vilken omfattning detta påverkar företaget.

Vad har Corona inneburit för dig som CFO?

Det har inneburit mer prognosarbete än vanligt. Vi har analyserat olika scenarier och försökt blicka framåt. Detta har också inneburit att vi har följt utvecklingen hos våra kunder mer noggrant än vanligt.

Kommer Corona medföra någon långsiktig förändring för Meritmind?

Corona har inneburit många tråkigheter, men kriser får ofta även positiva följder när man tvingas tänka om. En sådan är digitaliseringen. Där tar vi nu ett stort kliv framåt. I våras tvingades vi, som många andra, att jobba mer digitalt och på distans. För oss fungerade detta bra och jag tror att detta kommer att bestå till stor del även efter Corona.  Även ledningsgruppen har blivit mer digitala och jobbar mer på gemensamma digitala plattformar.

Tror du att era tjänster kommer att förändras på grund av Corona?

Att regelbundet utveckla sin kompetens blir allt viktigare. Därför kommer vi under hösten vidareutveckla MeritGO. Det är vår tjänst som erbjuder korta filmer som hjälper dig att utveckla din kompetens på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Vi jobbar även med att lyfta kompetensen inom Business Intelligence hos våra konsulter för att de ska bli ännu vassare på att hjälpa våra kunder med analyser och prognoser.

Hur har Covid-19 påverkat era kunders verksamhet och deras behov?

Vi ser viss effekt av Covid-19 bland våra kunder, men det är svårt att generalisera eftersom de befinner sig inom så skilda branscher. Vissa är mer påverkade än andra. De som var starkt rustade innan är mer uthålliga och klarar krisen bättre.

Hur tror du att ekonomifunktionen och rollen som CFO kommer att förändras framöver?

En CFO som vill vara fortsatt framgångsrik om fem år måste hänga med i digitaliseringen och arbeta framåtriktat med de digitala verktyg som finns för att kunna göra analyser, effektivisera processer och automatisera.

På min egen agenda inför hösten står att digitalisera vår ekonomifunktion ytterligare, speciellt avseende standarduppgifter.

”Eframgångsrik CFO måste hänga med i digitaliseringen”

Hur ser framtiden ut? Är du positiv eller tror du det kommer bli tufft?

Någon gång kommer pandemin att avta, men det kommer bli fortsatt tufft nästa år också. På lång sikt är vi försiktigt positiva. Känslan är att vi är tillbaka på samma nivå som innan år 2022.

Nu kickar vi igång igen efter sommaren. Vilka är dina tips för en framgångsrik höst?

Det gäller nu att hitta arbetssätt och verktyg för att kunna klara av och bedriva verksamheten på samma nivå som innan Corona. Vi måste vara öppna för nya idéer och snabbt kunna anpassa oss efter nya situationer. Det är viktigt att jobba agilt och att ha blicken riktad framåt för att kunna agera snabbt när så krävs. Då tror jag chansen att lyckas är större.

Läs bloggen om agilt ledarskap: Från mentalt kaos till agilt ledarskap: 3 verktyg som leder dig rätt

Fler artiklar i samma serie:

I huvudet på en CFO. Så har Corona förändrat vardagen för Joakim Wahlberg, CFO på Pulsen AB. Läs här ⇒

Skrivet av: Mathias Johansson