Så bygger du starka team – 9 insikter från förändringsarbete i praktiken

Onboarding – ett effektivt verktyg för en hållbar chefsrekrytering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Står du också inför förändringar kopplade till digitalisering och automatisering? En av nycklarna för ett framgångsrikt förändringsprojekt är att få med sig medarbetarna och bygga teamkänsla. Meritminds konsult Inger Stockhaus delar med sig av erfarenheter från ett större förändringsprojekt hos en av våra kunder.

Meritminds konsult Inger Stockhaus anlitades för att bygga upp en ny avdelning från grunden. Målet var att få medarbetarna att arbeta på ett nytt standardiserat sätt. Här berättar hon om utmaningar och erfarenheter, samt hur hon fick medarbetarna att trivas i sina nya roller och börja arbeta mot ett gemensamt mål.

Vilka var de största utmaningarna i förändringsprojektet?

Till den nya avdelningen rekryterades medarbetare som inte tidigare jobbat med varandra. De hade olika bakgrund och profession, vissa kom från IT-sidan, medan andra var ekonomer. Därför blev en av de största utmaningarna att bygga teamkänsla och få alla att jobba mot samma mål.

En viktig drivkraft för att lyckas var att medarbetena själva hade sökt sig till den nya avdelningen och att de var villiga att ta sig an det nya sättet att jobba. Trots detta märkte vi att det var lätt att falla in i gamla rutiner och jobba på samma sätt som tidigare.

Läs mer om hur du kan tänka när du ska anställa personer som är förändringsbenägna ⇒

Automatiseringsresan gick sedan fortare när ett nytt digitalt verktyg implementerades. Det underlättade standardiseringsarbetet och gjorde det lättare för alla i teamet att tänka på ett nytt sätt.

Hur fick du alla medarbetare med dig?

För mig var det viktigt att medarbetarna trivdes och att vi hade ett gemensamt mål att arbeta mot.

För att skapa teamkänsla satte vi tillsammans upp strukturer för hur teamet skulle jobba i olika projekt och vilka mål vi skulle ha, både individuellt och i gruppen. Vi hade möten en gång per månad där vi pratade om sådant som inte fungerade och satte upp aktiviteter för hur dessa utmaningar skulle lösas.

Denna mötesstruktur tillsammans med de olika målen skapade en bra teamkänsla som gjorde det lättare att sträva mot det nya sättet att arbeta.

Det var dock viktigt att hela tiden påminna teamet och deras chef om syftet med det nya arbetssättet och tankesättet. Vi fick ständigt vara på vår vakt och ifrågasätta om vi jobbade mot våra gemensamma mål och enligt våra nya rutiner, eller om vi hade fallit tillbaka till det gamla arbetssättet.

Vilka är dina viktigaste erfarenheter i förändringsprojektet?

  • Det är viktigt att de personer som får nya arbetsuppgifter trivs i sina nya roller. Det kan man hjälpa dem med genom att skapa teamkänsla. Teamkänsla skapas genom ett starkt ledarskap och genom att hela tiden mana på medarbetarna och hjälpa dem jobba enligt det nya sättet.
  • Det är viktigt att ha en tydlig vision som alla medarbetare jobbar efter. Bryt ner visionen i gemensamma och tydliga mål. Ha regelbundna möten och täta dialoger där ni tar upp utmaningar som uppkommer längst väg.
  • Det är viktigt att inse att det tar lång tid att få människor att ändra ett beteende och jobba på nya sätt, även om de är villiga att göra detta. Därför krävs en fast hand och ett starkt ledarskap som kan driva igenom förändringen.
  •  Att vara förändringsbenägen har inget med ålder att göra. Det är helt enkelt en fråga om hur villig en person är att lära sig nytt.
  • Det gäller att vara envis och veta att det kommer ta tid och vara svårt att få till en verklig förändring.
  • Innan de nya rutinerna sitter måste man vara flexibel och inte vara rädd för att tänka om.
  • Låt det nya teamet sätta egna mål – då kommer också drivkraften att arbeta på nya sätt.
  • Införandet av nya rutiner och processer underlättas när nya digitala verktyg implementeras.

Det är bra att ha en extern resurs som driver på utifrån och som hjälper organisationen att få igenom förändringen.

Läs mer om Meritmind Rådgivning ⇒

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson