Tre steg till att bygga ett Center of Excellence – så gjorde Electrolux

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Hur gör man egentligen för att hitta smarta och standardiserade sätt att jobba med finansiell planering? Electrolux automatiserade planerings- och rapporteringsprocessen och skapade en talangpool, ett ”Center of Excellence” (CoE). Idag kan bolagets Business Analysts driva ett större värde till sina intressenter. Siddharth Kumar, Head of Global Finance Systems and Data på Electrolux berättar om framgångsfaktorerna och lärdomarna.

Electrolux byggde ett Center of Excellence i tre steg

1 Börja med er filosofi

Se förändringsarbetet som en pyramid. Börja arbetet uppifrån och gå neråt. Högst upp i pyramiden har ni er filosofi. En bra start är att börja med att göra en förstudie för att identifiera vision, mål och tillvägagångssätt. Vad har ni för filosofi idag, vad behöver ni förändra och vad vill ni uppnå? Vad är det som skall driva förändringen?

2. Säkerställ rätt kompetens

Nästa steg i pyramiden är att identifiera vilka talanger ni har idag och sedan fundera på vilken typ av kunskap som ni behöver komplettera med?

För att kunna bygga sin egen lösning kompletterade Electrolux sitt Business Analyst team med spetskompetens inom IT. De var med på alla möten och fick bra förståelse för affären. IT-kompetensen utgjorde en brygga mellan affären och IT och bidrog till att driva på automatiseringen och utvecklingen.

Läs också: Så bygger du starka team i förändringsarbete

3. Ta fram de tekniska lösningarna

När förmågorna finns på plats i teamet börjar den största biten i förändringsarbetet och det sista steget i pyramiden. Att ta fram de tekniska lösningarna och arkitekturen. Vilka system och processer behövs utifrån användarperspektivet och vilka utmaningar inom organisationen ska dessa lösa?

På Electrolux byggdes en molnbaserad miljö som var flexibel och kostnadseffektiv med Power BI som gränssnitt.

Vilka är era främsta lärdomar?

Siddharth Kumar på Electrolux har fått en insikt i att förändringsledning tar längre tid än vad han trodde. En stor utmaning på Electrolux var att förankra det nya arbetssättet, det vill säga att gå från att arbeta i silos till att arbeta i en agil och datadriven kultur.

– Det gäller att få hela organisationen att använda de nya tekniska lösningarna och skapa en insikt kring varför förändringen görs. Det var en stor fördel att ta in en extern part som Meritmind. Det gjorde projektet mer greppbart och det fick en tydlig struktur, säger Siddharth Kumar.

Vill du höra Siddharth Kumar, Head of Global Finance Systems and Data på Electrolux berätta mer detaljerat om Electrolux förändringsarbete, framgångsfaktorer och hur de tänker framåt?

Titta på vårt inspelade webbinarium här

Fler tips för en lyckad automatisering av ekonomifunktionen hittar du här.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson