BioArctic, börsens mest jämställda bolag – här är deras framgångstips

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

För ett par veckor sedan skrev vi om den senaste Allbrightrapporten som visar att jämställdheten på svenska börsbolag backar för första gången på åtta år. Ett bolag som går mot strömmen är forskningsbolaget BioArctic. År 2020 fick de årets Allbrightpris och korades till börsens mest jämställda bolag. Bolaget har under många år arbetat målmedvetet med tydliga affärsmål gällande jämställdhet som en viktig del i verksamhetens värderingar och utveckling. De har dessutom involverat alla medarbetare i detta arbete och medarbetarna ger sin arbetsgivare genomgående höga betyg i frågor rörande jämställdhet.

Vi ringde upp HR-direktören Gunilla Andersson för att höra mer om bolagets framgångsrika arbete med jämställdhet.

Varför tror du att BioArctic vann 2020 års Allbrightpris?

Vi har bedrivit ett målmedvetet och fokuserat arbete inom jämställdhet de senaste fem åren. Det är mycket tack vare vår vd Gunilla Osswald som tillträdde 2014. När hon kom in i organisationen 2013 var det främst män på ledande positioner. Idag har vi jämn könsfördelning i hela bolaget, en jämställdhetspolicy och en tydlig värdegrund och processer för rekrytering och befordran som tar utgångspunkt i rätt kompetens på rätt plats.

Ni har jämställdhet som ett viktigt affärsmål, kan du berätta lite mer om detta?

Hållbarhet är en integrerad del av BioArctics verksamhet. Det innebär ett strukturerat arbetssätt där medarbetare, ekonomi, miljö, sociala frågor och samhällsansvar är en del av affärsmodellen. För att skapa läkemedel som förbättrar livet för patienter och anhöriga är det nödvändigt att BioArctics medarbetare upplever långsiktigt välbefinnande och engagemang i verksamheten. Vi verkar för ett hållbart medarbetarskap på flera sätt.

Gunilla Andersson

Vi har en tydlig modell för ledarskap och en värdegrund som är fast förankrad på samtliga nivåer i bolaget. Det unika i vårt värdegrundsarbete är inte de enskilda beståndsdelarna, utan att tankesättet förankrats i hela organisationen på ett sätt som gör en tydlig skillnad i det dagliga arbetet.

Vår företagskultur är baserad på fyra värdeord – respekt engagemang, samarbete och ansvar – som leder bolagets medarbetare i det dagliga arbetet och bidrar till en gemensam företagskultur.

Det värderingsstyrda ledarskapet är väl förankrat genom självledarskap, individbaserat ledarskap och projektledarskap. Alla de tre typerna av ledarskap är väl definierade i organisationen och viktiga i arbetet med jämställdhet.

På BioArctic har vi en lång historia av framgångsrika samarbeten och utifrån dessa har vi utarbetat fem samarbetsprinciper som vägleder oss såväl internt som externt. Principerna grundar sig på vår tro att samarbete är grunden för att utveckla nya innovativa läkemedel. Det handlar bland annat om att enas om vision och mål och att skapa en gemensam struktur men också att tydliggöra olika parters behov och intressen.

Era medarbetare ger er höga betyg i jämställdhetsfrågor. Hur jobbar ni med det?

Vi mäter kontinuerligt medarbetarnas upplevelser av diskriminering och trakasserier. Vi ställer frågor om detta både anonymt i pulsmätningar och i medarbetarsamtal. Det ska vara enkelt att prata om dessa saker.

Allbrights undersökning visar att samtliga våra anställda skulle rekommendera bolaget som arbetsgivare, vilket är ganska ovanligt. En bidragande orsak är så klart att vi har en spännande verksamhet som lockar forskare, men också att vi lever efter våra gemensamma värderingar och använder dem som ett konkret verktyg för att bli ännu bättre, till exempel under våra medarbetarsamtal. Men, som en av våra medarbetare sa ”vi refererar inte till värdegrunden dagligen, kanske för att den sitter i ryggmärgen på oss.”

Hur tänker ni kring jämställdhet i rekrytering av nya medarbetare?

I varje rekrytering har vi en strukturerad och kompetensbaserad process som gör att vi undviker fördomar till förmån för likabehandling och fokus på kompetens och erfarenhet.

Det absolut viktigaste är att ha en genomarbetad kravprofil med noga definierade begrepp och att sedan koppla alla frågor i intervjun till kravprofilen. Jag brukar själv aldrig fråga vad personen gör på fritiden eller om deras bästa eller sämsta sidor.

Vad är nästa steg i ert arbete med jämställdhet?

Det är att bibehålla den jämställdhet vi nu har uppnått. Det går inte att vara nöjd och luta sig tillbaka, det är ett ständigt arbete. För oss handlar det om att fortsätta jobba med värderingsstyrt ledarskap, att skruva på processerna, fortsätta mäta och fråga hur medarbetarna upplever arbetsplatsen.

Vilka är dina främsta framgångstips till bolag som vill jobba mer jämställt?

  1. Arbetet med jämställdhet måste börja i toppen, ledare måste visa att frågorna är viktiga.
  2. Ett bolag som inte är jämställt behöver ha en strategi som tydligt visar att man vill ha en jämställd ledningsgrupp.
  3. Jobba med värderingsstyrt och inkluderande ledarskap – det är grunden.
  4. Tillämpa strukturerade och kompetensbaserade rekryteringsmetoder i syfte att få bort fördomar.

Läs också:
Så rekryterar du mer jämställt ⇒
Vägen till framgångsrik rekrytering – 5 saker att tänka på ⇒
Kapacitet viktigare än erfarenhet – så rekryterar du rätt ⇒
Dags att rekrytera – så hittar du morgondagens ledare ⇒

Vi på Meritmind jobbar dagligen för att rekryteringsprocessen ska bli mer jämlik. Vi hjälper dig gärna med alltifrån utformning av annons och urval till tester och intervjuer som säkerställer en mer objektiv rekryteringsprocess.

 

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult inom affärsområde Executive Search på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering.
anette.wickholm@meritmind.se

Läs mer om Meritmind executive search ⇒

Skrivet av: Mathias Johansson