Rekrytering till framtidens ekonomiavdelning – experternas främsta tips

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

Nytt år, nya möjligheter och nya rekryteringar! Som vi tidigare skrivit om har vi frågat chefer på svenska ekonomifunktioner vad som står högst på deras agenda för 2022. En tydlig utmaning är hur deras verksamhet ska anpassas till ”det nya normala” efter Corona och hur man rekryterar de bästa talangerna. Här har vi plockat fram våra bästa tips från 2021 – vi hoppas de hjälper dig rekrytera rätt och långsiktigt 2022.

Många undersökningar visar att brist på arbetskraft är ett stort hinder för tillväxt. Svårigheter att hitta medarbetare som kan hänga med i en snabb förändringstakt, samt pandemin är två orsaker till varför företag har svårt att hitta kompetens. Pandemin har bidragit till att medarbetare ifrågasätter sin arbetsplats och det har ökat cirkulationen på arbetsmarknaden.

Satsa på Employer Branding

För att locka de bästa talangerna som vill stanna kvar och utvecklas med företaget krävs ett starkt arbetsgivarvarumärke.

– För att bli det måste du skapa en kultur som medarbetarna känner för och står bakom. Det mest trovärdiga är när medarbetarna blir goda ambassadörer för varumärket. Det de säger är det vi tror på, säger Jenny Heffler rekryteringskonsult på Meritmind. Läs mer här.

Komplettera teamet

Även om du just nu inte står inför att rekrytera kan det vara bra att i god tid börja fundera på vart företaget är på väg och vad som krävs för att lyckas långsiktigt. Kanske behöver du komplettera ditt team med andra profiler?

För tio år sedan jobbade de flesta inom ekonomifunktionen som redovisningsekonomer, controllers eller ekonomiassistenter. Så är det inte längre. Digitaliseringen har förändrat ekonomens roll i grunden och på en modern ekonomifunktion behövs nya kompetenser som inte förknippas med den traditionella ekonomirollen.

Här kan du läsa mer om nya titlar som poppat upp i gränslandet mellan IT och ekonomi/affärsutveckling.

Så hittar du din nästa talang – 5 tips från Meritmind

  1. Börja med att se över vart bolaget är på väg för att fastställa vilka nya kompetenser/roller som behövs i organisationen.
  2. Gör en kravprofil. Då får du en tydligare bild av vilka förmågor och egenskaper du behöver komplettera med.
  3. Tänk på vikten av att ta in olika sorters kompetens i bolaget. En vilja att utvecklas (potential) kan väga tyngre än erfarenhet i antal år och utbildning. Läs mer om viktiga egenskaper för morgondagens ledare här.
  4. En interimskonsult kan lösa en stressad och rörig arbetssituation och även bidra med nya insikter vid en förändringsprocess. Här kan du läsa mer om det.
  5. Ett rekryteringsbolag kan tillsammans med dig säkerställa en så objektiv process som möjligt vilket ger en mer träffsäker rekrytering.

Behöver du hjälp med att hitta din nästa talang?

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering.

anette.wickholm@meritmind.se

Skrivet av: Mathias Johansson