Därför behövs ett starkt arbetsgivarvarumärke för att attrahera talanger

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

Många rapporter pekar just nu på att kompetensbrist är ett stort hot mot tillväxt. Vilken är egentligen bästa vägen för att få tag på de bästa talangerna? Enligt Jenny Heffler, rekryteringskonsult på Meritmind med en bakgrund inom Great Place to work som hjälper organisationer att utveckla sin arbetsplatskultur, är svaret ett starkt arbetsgivarvarumärke. Men hur skapas det? Och vilka är vinsterna?

Enligt Konjunkturinstitutets senaste mätning upplever 30 procent av bolagen en brist på arbetskraft. Det är det högsta snittet i historien. I en enkät utförd av Svenskt Näringsliv pekas rekryteringsgisslet ut som det enskilt största tillväxthindret. Hela 78 procent av de 4 400 tillfrågade företagen hade svårt att hitta rätt kompetens.

Den främsta orsaken till bristen på spetskompetens är den snabba digitaliseringstakten. Alla företag behöver medarbetare som kan anamma den nya tekniken och hänga med i en snabb förändringstakt. Men pandemin är ytterligare en orsak. Den har bidragit till att många arbetstagare ifrågasätter sin arbetsplats och ser sig om efter andra arbeten. Det har ökat cirkulationen på arbetsmarknaden och efterfrågan på kvalificerad personal ytterligare.

Är kompetensbrist egentligen någon nytt?

Nej, menar Jenny Heffler. Hon påminner om att jakten på kompetens inom vissa områden som till exempel IT och teknik historiskt sett alltid varit stor.

– I början av 2000-talet skrek företagen efter personal inom webb och data. Tittar man framåt kommer förändringstakten inte minska, utan snarare fortsätta accelerera i en allt snabbare takt. Detta gör att vi även framåt kan räkna med kompetensbrist inom vissa områden, säger hon.

Som exempel nämner Jenny Heffler att det inom ekonomiområdet just nu råder brist på kvalificerade redovisningsekonomer med specialistkunskaper inom exempelvis IFRS.

– Många bolag är också på jakt efter ekonomer i gränslandet mellan ekonomi och IT som exempelvis Business Analysts, Data scientists och kompetenser inom BI/analysverktyg och erfarenheter av RPA och automatiseringslösningar, säger hon.

Vem går vinnande ur striden?

Vilka företag är det då som kommer gå ur striden med trumf på hand när konkurrensen om de bästa talangerna bara blir större och större?

Jenny Heffler

Till att börja med kan man konstatera att det inte har skett så stor förändring avseende vilka företag som lyckas attrahera arbetskraft. Det är fortfarande IKEA och H&M som står högt på önskelistan för många arbetstagare. De senaste åren kan även digitala spelare som Google, Spotify och Klarna läggas till denna lista.

– Gemensamt för dessa företag är att de har ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det vill säga de har en förmåga att kunna uppfylla de förväntningar som nyanställda har på företaget som arbetsgivare, säger Jenny Heffler.

Google var till exempel ett av de första företagen som officiellt meddelade att deras anställda fick använda sin arbetstid till att söka ny kunskap. Det gav dem ett rykte om att vara en kreativ och fri arbetsplats där anställda själva fick avgöra vad som var värt att lägga tid på. Det visade att de litade på medarbetarnas förmåga att disponera sin tid på ett sätt som ökade produktivitet och kompetens.

Vilka är vinsterna med ett starkt arbetsgivarvarumärke?

– Flera, men framför allt det faktum att ett populärt företag lättare lockar till sig nya talanger som vill jobba på företaget och fler vill stanna kvar och utvecklas med företaget. Det ger alltså en långsiktig hållbarhet både för de anställda och företaget.

Hur skapas ett starkt arbetsgivarvarumärke?

– För att bli ett starkt arbetsgivarvarumärke måste det som sägs om företaget vara sant, relevant, samt särskilja företaget från alla andra. Det mest trovärdiga är när medarbetarna blir goda ambassadörer för varumärket. Det de säger är det vi tror på, säger Jenny Heffler.

Men allt börjar med företagets kultur. Alla företag har en kultur, men frågan är om ni har den kultur ni vill ha och den som medarbetarna känner för och står bakom.

– För att skapa den kultur ni vill ha är det viktigt att ta reda på vilka ni är idag och vad vill ni stå för i morgon. Bjud in medarbetare att göra resan tillsammans med ledningen. Fråga vad de tycker de om sin arbetsplats? Vad får dem att känna engagemang och varför vill de stanna? Vad är det som särskiljer ert bolag från konkurrenterna? Lägg tid på att engagera och involvera människor, ha en öppen dialog. Detta kräver ett starkt och tydligt ledarskap.

Distansarbete – en het fråga

Just nu är frågan om distansarbete en viktig fråga för många företag. Här råder Jenny Heffler företagen att tänka till lite extra.

– Tycker du det är bra om dina medarbetare är på plats? Efter pandemin finns en stor risk att alla medarbetare inte kommer köpa det. Vad händer om ingen annan tycker som du? Då är risken stor att medarbetarna söker sig någon annanstans, säger Jenny Heffler.

Det är vidare centralt att fundera på hur arbetet ska se ut när medarbetarna väl är på plats. Vilka uppgifter kan utföras på kontoret som inte kan göras hemma? Det måste bli ett värde att åka till jobbet. Ska man skapa tid för mer kreativa möten? Brainstorming-luncher?

Inte ”business as usual”

Detta är viktiga frågor att klura på och i dag har ingen svar på hur framtidens arbetsplats kommer se ut. Alla bolag har olika förutsättningar och kommer välja olika vägar framåt.

Men en sak är Jenny Heffler i alla fall säker på:

– Medarbetare vill kunna kombinera sitt arbetsliv med sitt vanliga liv. Och det gäller att få hållbarhet i båda fallen. Därför är det inte längre ”business as usual”. Du måste tänka ett steg längre för att attrahera och behålla arbetskraft.

Hur hitta din nästa talang?

Om du redan har en kultur på plats som du vill arbeta vidare med kanske din största utmaning just nu är att hitta din nästa talang. Vi har skrivit en hel del bloggar i ämnet som du hittar här:

Dags att rekrytera – så hittar du morgondagens ledare ⇒

Vägen till framgångsrik chefsrekrytering – 5 saker att tänka på ⇒

Kapacitet viktigare än erfarenhet – så rekryterar du rätt 2020 ⇒

Därför behövs nya titlar på den moderna ekonomiavdelningen ⇒

Känner du att det är svårt att göra den här förändringen ensam finns det många företag som är duktiga på förändringsledning och som kan hjälpa ditt bolag skapa en mer hållbar och attraktiv arbetsplats.

Jenny Heffler, är rekryteringskonsult på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering.
Jenny.heffler@meritmind.se

 

Skrivet av: Mathias Johansson