CFO 2021 – Fyra actions som ger dig försprång när krisen är över

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

En bit in i 2021 hade nog de flesta hoppats att vi skulle slippa blogga om Corona. Så är tyvärr inte fallet. Pandemin är fortfarande ett faktum och vi måste fortsätta anpassa våra liv därefter. Den har inneburit såväl en humanitär kris som en enorm katalysator för förändring av samhälle, individer och företag. Förändringens omfattning och den hastighet med vilken den sker hade nog få kunnat förutse. Vi vet inte hur framtiden kommer se ut, men en sak är säker: digitaliseringen är här för att stanna och företag och organisationer måste fortsätta den förändringsresa som många redan påbörjat.

Utmaningarna för företagen i pandemins efterdyningar är många och med en fortsatt osäker omvärld och en skral ekonomi kanske många företag lockas till att sätta digitaliserings- och transformationsplanerna på paus tills krisen är över.

Sätt inte på paus

Vi tycker inte att du ska sätta på paus! Varför?

Jo, erfarenhet av andra kriser visar att det bästa att göra i en kris är inte att skära ner, utan att lyfta huvudet över vattenytan, se bortom horisonten och tänka strategiskt långsiktigt.

Ett historiskt exempel är de företag som under lågkonjunkturen 2007–2008 investerade sig ur krisen. De hade åtta år efter krisen växt mer än 150 procent jämfört med konkurrenterna.

Detta är en viktig lärdom och innebär att de organisationer som fördubblar sina digitala investeringar nu har en mycket större chans att komma ur pandemin mer motstånds- och konkurrenskraftiga.

Vad betyder då detta för dig som CFO?

Det är ingen nyhet att digitalisering och ny teknik kan utgöra grund för ett långsiktigt hållbart företag som bättre klarar marknadens svängningar.

Det är också ett faktum att ekonomiska processer som utförs manuellt inte bara kräver mer handpåläggning, support och är svåra att utföra på distans, de tar också mer tid i anspråk. Utan automatiserade och digitaliserade processer riskerar det att bli mycket övertidsarbete för många inom ekonomifunktionen – tid som istället skulle kunna användas till att utveckla företaget.

Den snabba förändringstakten ställer också allt högre krav på det löpande arbetet med att ta fram prognoser och kvalitativa beslutsprocesser.

Se över rutiner och processer

Jörgen Finbom, CFO på Meritmind, håller med om att förändringstakten ställer helt nya krav på både företag och medarbetare. Han betonar också vikten av att företag och organisationer agerar smidigt och kan fatta snabba affärsbeslut som är baserade på aktuell data.

Jörgen Finbom
Jörgen Finbom

”Utöver vikten av att skapa en agil affärsmodell kommer det bli allt viktigare för CFO:s att inte bara se över sitt team och se till att bemanna ekonomifunktionen med medarbetare som är duktiga på analys, det blir också allt viktigare att få ihop ett bra samarbete mellan IT- och ekonomiavdelningen. Detta är något som vi kommer skriva om i framtida blogginlägg”, säger Jörgen Finbom.

Jörgen säger också att det är nu man ska göra de förberedelser som krävs för att vara startklar när pandemin väl avtar. Hans råd är att förbereda sig noga och att skynda långsamt.

– Börja med att se över interna rutiner och processer. Om de är effektiva förenklar det digitaliseringen framåt.

Så, om du kämpar med att anpassa din organisation till det nya normala – här är fyra prioriteringar att ta tag i redan nu.

4 prioriteringar för ekonomifunktionen 2021

  1. Att automatisera manuella processer kring det löpande bokföringsarbetet som verifikationer, periodiseringar, koncernredovisningar och avstämningar säkerställer att ekonomifunktionen inte överbelastas och möjliggör för CFO:n att avsätta resurser och utföra uppgifter som ger bättre värde åt verksamheten.
  2. Att flytta lokala system och data till molnet ger större möjligheter att koppla upp sig mot företagets affärssystem när som helst och var som helst. Detta stödjer distansarbete, något som är här för att stanna. Läs mer här ⇒.
  3. Att digitalisera processer och använda IT-system för att samordna och hantera dagliga arbetsuppgifter kommer inte bara effektivisera arbetsflöden utan också göra det tydligt var potentiella flaskhalsar finns samt i slutändan ge bra underlag till bokslutet.
  4. Att implementera en ”dashboard” – som snabbt ger en visuell och lättbegriplig sammanställning av viktiga nyckeltal – tar bort mycket av arbetsbelastningen på ekonomiavdelningen och ger snabbt svar och insikter som behövs för att kunna vara agil och flexibel.

Nyfiken på att läsa mer i ämnet? Kika här ⇒

Vill du ha fler tips på hur du kan anpassa verksamheten till det nya normala.

Läs våra bloggar i ämnet här:

⇒ Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt 

⇒ Så blir du digitaliseringsklar

⇒ Höj blicken och tänk långsiktigt

Vill du veta hur Meritmind kan hjälpa dig med automatisering?

Nyckeln till ett framgångsrikt förändringsprojekt är att först få en tydlig bild av nuläget och vad man vill uppnå med förändringen och därefter sätta en roadmap. Vi hjälper dig gärna med en genomlysning av din verksamhet för att komma igång.
⇒ https://meritmind.se/forandringsledning/verksamhetsanalys/

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson