Verksamhetsanalys

Skicka en förfrågan

Nyckeln till ett framgångsrikt förändringsprojekt är att först få en tydlig bild av nuläget och vad man vill uppnå med förändringen och därefter sätta en roadmap. Ett viktigt mål för en funktion är att kunna påvisa affärsnyttan med förändringen för organisationen som helhet.

Ex på frågor som ställs i en verksamhetsanalys:

  • Vad behöver vi styra om för att bli en effektiv funktion?
  • Var finns flaskhalsar? Var skaver det i processerna?
  • Klarar vi av att leverera kvalitativt i våra processer?
  • Kan vi digitalisera ytterligare? Kan vi vara i behov av SMART-automation inom våra processer?
  • Finns det otydligheter i roller och ansvar eller skev arbetsfördelning?
  • Har vi rätt kompetens på vår funktion? Kompetensutveckla eller rekrytera?
  • Hur lyckas vi bli en attraktiv arbetsgivare?

Med en kort och intensiv genomlysning levererar vi följande:

Nulägesanalys
Genomlysning av processer, roller & ansvar samt systemstöd.

Börläge och gapanalys
I denna fas kommer vi tillsammans måla upp en önskad vision om hur funktionen eller organisationen ska utvecklas inom de kommande åren och vi listar de förbättringsåtgärder som ska vidtas för att nå målet.

Genomförandeplan
Utifrån kartlagt börläge tar vi tillsammans fram en tidsatt, realistisk genomförandeplan som baseras på prioriteringar utifrån komplexitet och affärsnytta och lyfter fram ”quick wins”.

Vi levererar en åtgärdsplan till er så att ni kan ta de steg som krävs för att vara en effektiv funktion som skapar största möjliga affärsnytta.

Vi kan även hjälpa till med införande av punkter på åtgärdsplanen om så önskas.


KundcaseGenomlysning ekonomistyrning på Mätteknikbolag – Ekonomistyrning, modeller och implementering

Läs mer

Utveckling av processer & ledarskap

Läs mer

Processoptimering & kravspecifikation gällande systemstöd

Läs mer

Finance Transformation – Process Efficiencies project (Global koncern)

Läs mer

Finance Transformation – Closing & Reporting process (Global koncern)

Läs mer

Finance Transformation – Forecast process (Global koncern)

Läs mer

Finance Transformation – Process Efficiencies project (Global koncern)

Läs mer

Ekonomistyrningsutveckling

Läs mer

Riskanalys av nuvarande processer & resursoptimering

Läs mer

Genomlysning av redovisningsavdelningen – Stena Line Scandinavia

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan