Ledarskap

Goda relationer – nyckeln till framgång

Livet handlar så mycket om relationer. Att fungera och utvecklas tillsammans med andra. Det handlar om att utgå ifrån sig själv för att möta andra på ett förtroendefullt sätt i rollen som maka, mor, vän, affärsbekant, kollega, chef m.m.

Läs mer