Stressad i rollen som CFO? Här är våra bästa råd för att klara utmaningarna!

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Som vi skrivit om tidigare här på bloggen har CFO-rollen förändrats en hel del de senaste åren. Kraven har ökat och det blir allt svårare att prioritera och hinna med löpande uppgifter. Meritminds kundansvariga Matilda Hedman och Håkan Sabel har dagligen kontakt med CFO:er i olika typer av företag och branscher. Här delar de med sig av sina bästa råd för att prioritera och arbeta effektivare.

Naturligtvis är alla verksamheter olika och utmaningarna för dig som CFO kan variera beroende på om du är CFO på ett ägarstyrt företag, ett börsnoterat bolag eller är ensam ekonomiansvarig. Utmaningarna kan också skilja sig beroende på var i Sverige du arbetar. Enligt Matilda Hedman och Håkan Sabel finns det ändå några återkommande utmaningar som är gemensamma för de flesta CFO:er i dag.

Kompetensbrist

Det är en ovanligt hög efterfrågan på ekonomer just nu och konkurrensen om duktiga medarbetare med de rätta profilerna är stor.

Lösning: Det gäller att vara snabb på bollen när det dyker upp bra kandidater och att vara öppen för olika profiler. Kanske kan du inte få allt på din kravlista? Kanske räcker det att kandidaten mappar in på det viktigaste? Ett alternativ kan vara att ta hjälp av en konsult under en interimsperiod när det är extra tufft eller om du inte hittar rätt person att anställa just nu.

Här hittar du fler rekryteringstips från våra rekryteringskonsulter!

Framtidssäkra med hjälp av en interimskonsult

Så attraherar du och behåller du medarbetare

Att frigöra tid för att effektivisera och förbättra processer

Det blir allt viktigare att arbeta med analys och scenarioplanering för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter förändringar i omvärlden. Detta innebär ofta att du måste implementera nya it-system och införa nya sätt att jobba på. Krav på effektivisering för kostnadsbesparing är ju inte heller helt ovanliga.

Lösning: Tänk igenom utvecklingsbehovet du ser och lyssna in behov från övriga verksamheten. Gör en grov plan för vad som behöver genomföras. Sälj in dina idéer till vd och övrig ledning. Poängtera vilka fördelar dina påtalade förändringar skulle ge och var lika tydlig med vilka konsekvenser det får i verksamheten om ni inte utvecklas.

När du har övriga ledningen med på noterna, arbetar du fram en gedigen plan för hur arbetet bör genomföras. Du kan göra det själv, med en medarbetare eller ta hjälp av en konsult som gjort motsvarande tidigare. Det är tungt att både hantera den löpande verksamheten och att planera, driva och implementera nya system och arbetssätt. Utgå ifrån detta och planera in kompetens och resurser så att ni orkar igenom hela processen.

Nästa steg är att planera hur du vill genomföra arbetet. Vill du ta in en konsult som kan projektleda projektet med dig som närvarande beställare? Eller vill du ta in någon som kan stötta upp i den dagliga verksamheten när du själv eller en medarbetare leder projektet? Du kan också göra en mix av dessa två. Oavsett hur du väljer att gå till väga; planera in de extra kompetenser och resurser som krävs och se till att få med ledningen på kostnaderna. Med rätt resurser får du tid till att säkerställa att projektet lyckas och du slipper oroa dig för den dagliga verksamheten.

Att anlita en konsult, eller anställa en ekonom, som har djup förståelse för processer, grundläggande data, struktur och system och som varit med om ett systembyte ökar chansen att lyckas och sparar tid. Det kommer bli allt vanligare att ekonomerna i framtiden har en mixad kompetens av IT och ekonomi.

Så kommer du ingång med förändringsprojektet

Att få medarbetare att arbeta på andra sätt

Att få medarbetarna att gå från att arbeta på invanda sätt och Excel till att i stället använda nya modernare IT-system kan ofta vara utmanande.

Lösning: Förklara för dina medarbetare att de kommer få möjlighet att arbeta mindre med repetitiva uppgifter och mer proaktivt med värdeskapande aktiviteter som ligger närmare verksamheten.

När it- systemet väl är på plats och dina medarbetare kommit i gång med att jobba på ett nytt sätt kommer de märka hur detta gynnar dem på lång sikt. Detta gör att de trivs bättre och du som CFO undviker en hög personalomsättning som också tar tid att hantera.

Så här får du med dig medarbetarna i förändringsarbetet

Leda på distans

Frågor om distansarbete kan vara utmanande och det är inte helt enkelt hur man ska förhålla sig till detta. I dag är det svårt att undvika och det är en fråga som du kommer att bli tvungen att förhålla dig till.

Lösning: Tänk igenom hur din avdelning behöver göra för att lyckas med ert uppdrag och för att ni ska ha en kultur där medarbetarna litar på varandra och får energi och inspiration av varandra. Att ge frihet till hemarbete någon tid gör det lättare att anställa medarbetare i dagsläget. Men bestäm hur ni behöver ha det, tid på kontoret och hemma, och hur ni vill ses och ha era möten.

Framgångstips till dig som leder på distans

Hur kan ni som kundansvariga på Meritmind hjälpa CFO:er att lyckas och sova gott om natten?

Många CFO: er är ensamma i sin roll. Genom att kontakta en kundansvarig på Meritmind kan du få ett bollplank att diskutera dina utmaningar med. Tillsammans identifierar vi dina behov. Kanske behöver du hjälp med att förändra i verksamheten, upprätthålla tjänster under en tid, rekrytera nya medarbetare eller kompetensutveckla dig själv eller dina medarbetare?

VI hjälper dig gärna fylla dina gap och vi står vid din sida när dina behov förändras över tid.

Hur går det till?

Du är varmt välkommen att kontakta någon av Meritminds kundansvariga. Ring eller maila någon av oss. Vi finns över hela landet. Ofta tar ett första möte bara en timme och du får mycket med dig från den tiden. Då får du berätta om din utmaning, vad du har för behov och vi berättar om våra erfarenheter och hur vi ser att vi bäst skulle kunna hjälpa dig.

Vilka är era främsta råd till CFO?

  1.  Var proaktiv! Det är när verksamheten flyter på och allt är på plats som det finns tid och möjlighet att blicka framåt. Skapa relation och planera för framtiden.
  2. Ta hjälp! Oavsett om du är ny i rollen som CFO eller har lång erfarenhet kan det vara bra att ta hjälp. Stora förändringar tar mycket tid och resurser i anspråk och du kan inte göra allt själv. Genom att träffa kundansvariga kan du få bekräftelse på hur andra har det, att du inte är ensam. Vi har även coacher som kan fungera som stöd i ledarskapet vid behov.
  3. Lär av andra! Träffa andra ekonomiansvariga, ta del av webbinarier eller lyssna på poddar. På Meritmind har vi olika nätverk där kan du träffa andra ekonomer och diskutera utmaningar med andra som är i samma sits som du. Kontakta en kundansvarig på Meritmind så får du veta mer om detta.

 

Skrivet av: Mathias Johansson