Blogg och artiklar

Ledarskap

Generation Y intar arbetsmarknaden

I förra veckan var jag på ett seminarium som handlade om Generation Y eller the Millennials som de också kallas. Denna grupp definieras i de flesta forum som individer födda mellan 1980-2000 och de är nu på väg ut i arbetsmarknaden i stor skala.

Läs mer
Ledarskap

Goda relationer – nyckeln till framgång

Livet handlar så mycket om relationer. Att fungera och utvecklas tillsammans med andra. Det handlar om att utgå ifrån sig själv för att möta andra på ett förtroendefullt sätt i rollen som maka, mor, vän, affärsbekant, kollega, chef m.m.

Läs mer